AVG

Schildersbedrijf Klaassen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schildersbedrijf Klaassen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schildersbedrijf Klaassen  verstrekt. Schildersbedrijf Klaassen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres –   Uw IP-adres

WAAROM SCHILDERSBEDRIJFKLAASSEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Schildersbedrijf Klaassen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Schildersbedrijf Klaassen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SCHILDERSBEDRIJF KLAASSEN GEGEVENS BEWAART

Schildersbedrijf Klaassen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Schildersbedrijf Klaassen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Schildersbedrijf Klaassen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schildersbedrijf Klaassen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schildersbedrijfklassen.nl. Schildersbedrijf Klaassen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Schildersbedrijf Klaassen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schildersbedrijf Klaassen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schildersbedrijf Klaassen op via info@schildersbedrijfklaassen. www.schildersbedrijfklaassen.nl is een website van Schildersbedrijf Klaassen

Schildersbedrijf Klaassen is als volgt te bereiken:

Postadres: Averbodestraat 31 5921 ER Venlo-Blerick

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12057098

Telefoon: +31(0)77 3525268 Mobiel: +31(0)6 23204312

E-mailadres: info@schildersbedrijfklaassen.nl